VI KAN MÄTTEKNIK
Tel: 031-13 49 80
031-13 49 80
Om KimoKontakta ossSupportKundvagn

SFOK

Termoelementgivare för montering med skruvfäste

• Termoelement typ T, J, K, N
• Från -50°C till +550°C
• Kontaktgivare för mindre ytor
Mätmetoden termoelement baseras på är att vissa metaller ändrar elektrisk karaktär beroende på temperatur. Mäter man spänningspotentialen mellan två ... ledare och jämför mot en känd referens kan man på detta sätt bestämma temperaturen. De vanligaste ledarna som används är NiCr-Ni vilka även benämns "termoelement typ K". Spänningsvärdena för termoelement definieras i IEC584.

Mätning med termoelement går mycket snabbt. Det är möjligt att tillverka givare av mycket liten diameter vilket innebär liten termisk massa. En liten termisk massa anpassar sig snabbt till omgivningen. Detta är extra viktigt vid temperaturmätning i luft som har låg värmeledning. Av detta skälet är termoelement-instrument mycket vanliga vid lufttemperaturmätning.

Vid mätning på ytor är det viktigt med god värmeöverföring från ytan till givaren. Även vid denna typ av mätning är termoelement ett bra val.

Mätområdet för termoelement är stort vilket har bidragit till utbredd använding inom industriapplikationer där höga temperaturer förekommer.

Ladda ner datablad

Art nr: 20819
Pris: beroende på konfiguration

Tekniska data
Noggrannhet klass 1: Se "Tolerances"-tabell i databladet 
Driftstemperatur: 
-40°C ... +105°C med PVC-kabel 
-40°C ... +260°C med Teflonkabel 
-40°C ... +400°C med glasfiberkabel 
-40°C ... +550°C med glasfiberkabel och termoelement typ K 
Förvaringstemperatur: från -20°C till +80°C 
Anslutning: Skruvhål Ø 6,3mm 
Givarkropp: Koppar, 14 x 12 mm
Lägg till i kundvagnen
KIMO kan tillverka alla tänkbara typer av temperaturgivare. Ring oss, så hjälper vi dig att skräddarsy givare för era behov!

Tel: 031-13 49 80