Inlägget gjort

Lär Dig analysera Ditt system!

 

Mjukvaror för energianalyser

 

CS Energy Analyzer Software
Ser till kompressoranalys (ström / effektmätning)
Systemanalys (aktuell mätning och realflödesmätning)
Läckageberäkning
Kompressoranalys (ström / effektmätning)
Energiförbrukningen för varje kompressor mäts med hjälp av en klämmätare. Den producerade tryckluftkvantiteten beräknas av mjukvaran på basis av kompressorns prestandadata som måste beräknas. Följande parametrar beräknas dessutom. Energiförbrukning i kWh, last-, lossnings-, stopptid, kompressorbelastning i%, antal last- / lossningscykler.
Systemanalys (aktuell mätning och realflödesmätning)
Systemanalysen har samma funktion som kompressoranalysen, men det erbjuder dessutom möjlighet att mäta den faktiskt producerade resp. Användad mängd tryckluft med hjälp av flödesgivaren. Med extra ”realflödesmätning” kan läckagen och därmed kostnadsandelen av läckage i jämförelse med de totala kostnaderna i euro bestämmas.
Läckageberäkning
Läckageberäkningen görs under produktionsfri tid (avstängning, helg, helgdag). Flödesgivaren mäter den medföljande luftmängden. Under nedetiden levererar kompressorn tryckluft för att hålla ett konstant tryck. Enligt statistiken, även om produktionen utförs dag och natt, är det minst en kort tidsperiod under vilken all belastning är avstängd. Med hjälp av dessa data definierar mjukvaran en läckagehastighet och beräknar de uppkomna läckagekostnaderna i Sek.

 

Varje år köper tusentals kunder våra högkvalitativa produkter och de gör det med god anledning:

  • Pålitlig kvalitet till ett rimligt pris.
  • Med en yrkeserfarenhet på över 20 år kan vi erbjuda dig de bästa möjliga mätlösningarna. · Vår höga efterfrågan på kvalitet.
  • Naturligtvis har alla våra enheter CE-märket som krävs av EU.
  • Kalibreringscertifikat, seminarier och rådgivning.
  • Även efter att du har köpt våra produkter kan du räkna med att vara där för dig när du behöver oss.

Genom vår service är du garanterad att få en snabb hjälp.