Inlägget gjort

Mätmetoder

Olika mätmetoder kräver olika sensorer. Tre sensorer är beskrivna här under.

Katalytisk sensor

Funktionsprincipen av en katalytisk sensor är den katalytiska förbränningen av de brännbara gaserna.
Den omvandlar gaserna till värme och värmen i sin tur påverkar en resistans.

Wheatstonerbrygga

Wheatstonebryggan används för att detektera små variationer tillsammans med en sensor. En Wheatstonebrygga är känslig för små förändringar men kompenserar sig själv mot dessa såsom förändringar i temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Den är enkel, billig men även pålitlig.

Elektrokemisk sensor

Med en elektrokemisk sensor kommer gasen som ska detekteras in i sensorn via ett vatten/damm filter. Därefter sönderdelas gasen i elektrolyten och gasen reagerar vid ytan på mätelektroden. Baserat på den kemiska reaktionen så genereras strömstyrka som kan användas. Strömstyrkan är i relation till koncentrationen på gasen.

Exempel:

CO – Sensor:

 

CO + H2O -> CO2 + 2 H+ + 2 e- Measuring Electrode
½ O2 + 2 H+ + 2 e- -> H2O Counter Electrode
O2 – Sensor:

 

O2 + 4 H+ + 4 e- -> 2 H2O Measuring Electrode
2 H2O -> O2 + 4 H+ + 4 e- Counter Electrode

 

Infraröd sensor

Då vissa gaser som innehåller mer än en typ av atom absorberar IR strålning kan dessa detekteras genom att mäta deras absorbering av specifika IR frekvenser. Detta görs med en infraröd sensor. IR frekvensen är anpassad för den gas som ska mätas. Detta görs genom ett optiskt filter vilket skapar en absorbering av ljuset som kommer från IR-källan när gasen kommer in i mätutrymmet. Utsignalen som skapas från sensorn är logaritmisk i relation till koncentrationen av gas, detta kompenseras av elektroniken.

Det behövs inget syre för att detektera en explosiv gas. Sensorn har en mycket hög driftsäkerhet och ett mätområde på 0-100 %LEL & 0-100 vol% (IR-EX) samt 0-5 vol% (IR-CO2). Sensorn kan inte heller bli förgiftad. Responstiden på sensorn är extremt kort och den påverkas inte av stora luftflöden, dessa gör bara att responstiden kortas ner.

Källa: Dräger