Inlägget gjort

Byggnader ska ”andas” med ventilationssystemet

För att uppnå en energieffektiv byggnad är det viktigt att konstruktionen blir så lufttät som möjligt, annars förloras isolationsförmågan, komforten minskar och energiförbrukningen ökar markant. Genom att utföra en täthetsprovning kan byggnadens kvalitet med avseende på lufttäthet bestämmas. Provningen går att genomföra under byggprocessen eller efter att huset är färdigbyggt.

Täthetsprovning är ett sätt att identifiera dolda fel och brister som kan leda till oönskade energiförluster i byggnader. Den främsta anledningen till att genomföra en täthetsprovning är för att hitta felaktigheter innan de hinner orsaka stora skador som kan leda till höga reparationskostnader.

Varför utförs mätning av byggnaders täthet?

Det finns många orsaker till varför man vill utföra en mätning av tätheten av en byggnad. Denna mätning kan hjälpa en att kolla på energianvändningen, se över fuktintrång, kvalitén på luften samt olika parametrar såsom drag, ljudisolering etc. som bidrar till ibland förödande konsekvenser om inget görs.

Hur gör man en mätning?

Enklaste sättet att mäta byggnaders lufttäthet är med ett diagnostiskt verktyg kallat en ”Blower door”. Denna består av en kraftfull fläkt tillsammans med en 2-kanal mycket noggrann tryckmätare. Hela systemet är kalibrerat tillsammans för att ge extrem noggrannhet.

Vanligtvis placeras utrustningen i ett dörruttag och beroende på hur man vänder fläkten kan man i byggnaden  skapa ett under- eller över-/tryck. Tryckdifferensen tvingar luft genom samtliga håligheter i klimatskalet och man kan i fläkten mäta ett luftflöde.

Finns det krav att följa gällande lufttäthet?

Något explicit krav på lufttäthet finns inte i Sverige, Finland, Norge eller Danmark. Dock finns det krav på Specifik energianvändning som är beräknat i Finland, Norge och Danmark och uppmätt i Sverige.

Hur bra är en Blower door?

”Blower door” mätningar kan användas för att uppskatta den naturliga infiltrationen hos byggnaden. Trots att en ”Blower door” inte mäter det verkliga infiltrationsflödet kan mätresultaten tillsammans med matematiska modeller användas för att beräkna värden av infiltrationen. Tryckprovning gör man för att bestämma byggnadens täthet, alltså oönskad luftinfiltration. Innan tryckprovning kan utföras måste man göra ett antal förberedelser för att provningen skall bli korrekt enligt Standard EN 13829/2000.

Vilken utrustning krävs?

BlowerDoor från Retrotec är ett av de bästa och mest användarvänliga systemen för täthetsprovning av byggnader. En automatiserad testprocedur i den medföljande programvaran gör Retrotec Blower Door till det kompletta systemet för besiktning. Blower Door utsätter byggnaden för både över- och undertryck och mäter luftflödet vid flera olika tryck för att simulera alla de olika prövningar byggnaden utsätts för i varierande temperatur- och vindförhållanden.

Retrotec har tillverkat Blowerdoors i över 30 år och är världens ledande tillverkare av fläktar och system för täthetsprovning. Det innebär en testad och väl fungerande professionell lösning inklusive programvara, support och gediget kunnande. Tryckprovning med Blower-Door kan med fördel kompletteras med termografering med en värmekamera som visar snabbt och tydligt var det finns täthetsproblem och brister i byggnadens isolering.

Med den medföljande mjukvaran FanTestic utför man enkelt ett komplett autotest med efterföljande rapportering på Svenska. Ett test kan innefatta över 100 mätpunkter över ett stort tryckområde med både inledande och efterföljande nollpunktskalibreringar. Detta för att man skall få ett tillförlitligt resultat i enlighet med SS-EN ISO 9972:2015. Grafen visar byggnadens täthet vid olika tryck. Efter tryckprovning beräknas tätheten och redovisas i l/s/m2 vid 50 Pa.

På KIMO hittar du produkterna för att din täthetsprovning ska blir så lyckad som möjligt.
Klicka vidare för att se vårt utbud.

Vid frågor, kontakta oss via vår chatt eller på telefon 031-134980