Inlägget gjort

Så uppfyller ni kraven på klimatskärmen

Det finns en massa krav inom bygg och ett av dem är kravet på klimatskärmen. Den ska vara välisolerad och luftläckage ska vara begränsade samt att den ska följa det genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten.

Klimatskärmen:

Men vad är då klimatskärmen? Klimatskärmen innehåller golv, tak, ytterväggar, fönster samt dörrar som utgör gränsen mot omgivningen. Kraven är något olika beroende på om byggnaden är större eller mindre än 50kvm.

Klimatskärmens isolering:

En byggnads isoleringsgrad eller -kvalitet anges av en genomsnittlig värmegenomgångskoefficient kallad U och mäts i W/m2K. Denna koefficient är dock inte alltid den avgörande gränsen utan man kan anta att om primärenergitalet uppfylls så brukar kravet på U också vara uppfyllt. Om byggnaden är mindre än 50kvm är U och klimatskärmens täthet de enda energirelaterade krav som ska uppfyllas.

Klimatskärmens lufttäthet:

Tätheten påverkar byggnadens energianvändning då möjliga läckor kan orsaka ett läckage. Byggnader på mer än 50kvm innehar inget krav på byggandens täthet. Detta då det ingår i kravet på byggnadens energiprestanda som ska följas.

Byggnader på mindre än 50kvm har dock ett krav på luftläckage på ett genomsnittligt luftläckage vid 50PA tryckskillnad. Lufttätheten har också en påverkan på fuktsäkerheten.

Lufttäthet mäts via provtryckning. Det är ett krav att genomföra vid byggander på mindre än 50kvm. På byggnader på mer än 50kvm är detta inte ett krav men om energiprestandan ska verifieras genom beräkningar så är det lämpligt att använda sig av provtryckning i det faller med.

(Boverket, 2019)

Beräkningar på smidigaste sättet

Tryckprovningar görs med en så kallad Blower Door på ett enkelt och smidigt sätt. BlowerDoor från Retrotec är ett av de bästa och mest användarvänliga systemen för täthetsprovning av byggnader. En automatiserad testprocedur i den medföljande programvaran gör Retrotec Blower Door till det kompletta systemet för besiktning. Blower Door utsätter byggnaden för både över- och undertryck och mäter luftflödet vid flera olika tryck för att simulera alla de olika prövningar byggnaden utsätts för i varierande temperatur- och vindförhållanden.

Blower Door 5100

Blower Door 5100 mäter tätheten på en byggnad och beräknar luftläckage. BlowerDoor 5100 bygger på en innovativt konstruerad aluminiumram med nylonduk som kan anpassas till alla dörrstorlekar. I denna monteras en mycket kraftfull fläkt som kontrolleras med handenheten DM32.

Handenheten innehåller en mycket noggrann digital logger med två kanaler, som mäter och registrerar aktuella värden. Handenheten är väldigt lätt att använda med dom grafiska symbolerna på den 3,5″ stora touchdisplayen. Den medföljande mjukvaran för PC genererar färdiga rapporter direkt på plats.

Läs mer om Blower Door 5100 här!

Kontakta oss för mer information på info@kimo.se eller ring 031 – 13 49 80