Inlägget gjort

KIMO´s fyra serier av instrument

KIMOs produkter finns i 4 olika serier. Dessa serier har olika kapacitet av funktionaliteter och ingår därmed i olika prisklasser. Från ett enkelt, tydligt instrument som kan sin sak inom ett område till ett instrument som klarar alla sorters mätningar inom alla områden. Välj det instrument ni behöver, från instrumentet som kan DET till instrumentet som kan ALLT!

50 serien

Ett enkelt och noggrant instrument som kan sin sak. Pålitlig, robust och enkel att manövrera. Finns inom områderna Temperatur, Tryck, Varvtal, Luftflöde samt Luftkvalitet.

 • 1 radskärm
 • 2 knappsatser
 • Batterinivåindikator
 • Enhetsförändring
 • Auto-utrotning
 • Justeringsintyg
 • Kommer med en mjuk väska

Klicka här för att se alla produkter ur 50-serien!

110 serien

Här får ni ett instrument som kan sin sak. Ni ser mer data än i 50 serien och denna serie är mer specifik. Fler funktioner och alternativ att välja mellan, alltså ett något bredare instrument. Finns inom områderna Temperatur, Tryck, Varvtal, Luftflöde samt Luftkvalitet.

 • 2 radsskärm
 • 5 knappsatser
 • Batterinivåindikator
 • Enhetsförändring
 • Min / maxvärden
 • Kalibrerings certifikat
 • Kommer mer en mjuk väska

Här är alla produkter ur 110-serien samlade!

210 serien

Här får ni ett instrument som är specialist inom sitt område. Välj det område ni behöver hjälp med och 210 instrumentet kommer kunna göra allt. Finns inom områderna Temperatur, Tryck, Varvtal, Luftflöde samt Luftkvalitet.

 • 4 produktfamiljer (MP210 / HQ210 / VT210 / TM210)
 • Bred bildskärm i svart och vitt
 • Upp till 6 parametrar visas
 • Utbytbara givare
 • Utbytbara moduler
 • Litiumjonbatterier
 • Internt minne
 • Kommer med en hård väska

Här finns alla produkter ur 210 serien!

310 serien

Här får ni ett instrument som klarar allt inom de satta områderna Temperatur, Tryck, Varvtal, Luftflöde och Luftkvalitet. Den är specialist såsom 210 serien men inom alla områden, här behöver du inte välja ett specifikt specialområde, här har ni allt i ett.

 • 3 olika kit (CLA / STD / PRO)
 • Bredfärgad bildskärm
 • Upp till 6 parametrar visas
 • Utbytbara givare
 • Utbytbara moduler
 • Litiumjonbatterier
 • Internt minne + SD-kort
 • Kommer med en hård väska

Kom direkt till det ultimata instrumentet från 310-serien här!

Utöka er kompetens med proffsinstrumenten för Ventilation från KIMO. Nu har vi dubblerat lagret i Stockholm på produkter från KIMO vilket gör det lättillgängligt för er att få era produkter inom en kort tid. Med allt från ett pålitligt och enkelt till instrument som kan mäta alls inom tryck, temperatur, varvtal, luftflöde och luftkvalitet är KIMO märket för de många.

KIMOs stora sortiment hittar ni hos oss!
Snabb leverans och alltid 7% rabatt vid köp via vår webbshop.

Vid frågor och funderingar tveka inte att höra av er till 031- 13 49 80 eller maila info@kimo.se.

Inlägget gjort

Åtgärder för energibesparing

Energibesparingar är alltid aktuellt och inte minst just nu. Det finns många åtgärder som kan göras för att spara på energin i olika situationer.

Lufthastigheten inne i en lokal har en betydelse. Lägsta möjliga lufthastighet runt 2-3 m/s är att föredra, men ibland måste man gå upp till ca 10m/s, till exempel i fläkttrummor. Ett annat tips är att skapa rejält avrundade kanter vid inlopp till exempel i fläkttrummor eller luftintag. Man ska i största möjliga mån undvika riktningsförändringar men om de är oundvikliga se då till att innerhörnen är avrundade. Undvik även nät och galler i luftströmmens väg. Stag, spjäll och dylikt skall vara så tunna som möjligt och vara vända med den tunna sidan mot luftströmmen. Insidan på trummor och kanaler där luften strömmar fram, skall vara så slät som möjligt och fläktbladen skall vara släta och rena. Man bör inte ha tak eller huvar framför fläkttrummornas utlopp men om det inte går att undvika är det viktigt att kanterna är rundade och att det finns gott om plats för luften när den skall byta riktning för att komma ut förbi taket eller huven.

Åtgärder för energibesparing i befintlig ventilation

Vid en redan befintlig ventilation finns fortfarande enormt mycket man kan göra för att energibespara. Det handlar i stort om ett kontinuerligt arbete, inte en engångsföreteelse. Man kan spara mycket på regelbunden rengöring, att inte punktera undertrycksmetoden samt felsöka och täta trasiga kanaler för att minska på möjliga läckor. Det hjälper även att kontrollera spjäll och luftintag och kontrollera samt utöka regelbunden styrning och givare.

Ombyggnad och kompletteringar

Vid en ombyggnation av en ventilation finns det vissa saker att tänka på för att optimera sin energianvändning till de mindre. Reglera ventilation och värme så att de samverkar samt passa på att förbättra systemet för kapacitetsreglering. Logga tryck, temperatur, differenstryck och flöde för att få en uppfattning om ventilationens skicka. Därefter kan man bygga om för att minska strömningsförlusterna genom att t.ex byta ut gamla fläktar.

Åtgärder för energibesparing i nya anläggningar

I nya anläggningar gäller liknande åtgärder som vid befintliga. Regelbundna rengöringar, kontroller av spjäll och luftintag samt kontroll av styrning och givare men även att man inte ska punktera undertrycksmetoden.

Att tänka på vid byggandet av nya anläggningar är att konstruera anläggningen för låga lufthastigheter samt lågt strömningsmotstånd. Man ska använda frekvensstyrda elmotorer och alltid övervaka och logga temperatur, tryck, differenstryck samt flöde för att ha kontroll över energiåtgången.

Exempel på detaljer som ger onödiga energiförluster

Det finns många ställen där energiförluster kan förekomma utan att man uppmärksammar det. Kraftiga strömningsförluster kan ske på grund av nedsmutsade galler och skräp framför öppningar vilket resulterar i en blockering. Vanligt förekommande är nedsmutsade skyddsgaller som stryper luftflödet vilket ökar energiförbrukningen. Platsbyggd takhuv med vassa kanter och trångt utlopp eller trång huv framför utblås ger onödig strypning. Fastrostat och trasigt jalusispjäll ger även dem onödiga strömningsförluster. Ännu en faktor att hålla koll på är att vippspjäll på stegfläkten skall antagligen vara helt stängt eller helt öppet. Har detta spjäll fastnat i något mellanläge så ger det ett onödigt motstånd.

Genom att regelbundet gå igenom dessa problem  eller lägga en tanke på vid nybyggnad kan resultera i enorma energibesparingar.

 

För mer information inom ämnet kontakta oss på KIMO på info@kimo.se