Köpvillkor

Köpvillkor

1. Företagsinformation

kimo.se tillhandahålls av Kimo Instrument Sverige AB med Org nummer 556663-3169. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse

2. Priser

Varje vara anges exklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen och kassan ser man det totala priset inklusive  moms och frakt.

3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan.  Är du godkänd fakturakund och inloggad så kan du betala mot faktura

3.2 Kortbetalning

Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

3.3.1 Faktura 

Du kan beställa mot faktura om du är inloggad och godkänd fakturakund. Betalningstid upp till 30 dagar kan ges efter godkänd kreditprövning

3.3.2 Frågor kopplade till din faktura eller delbetalning

Kimos kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura. Kontakta oss via e-post info@kimo.se eller via telefon på 031-134980, måndag – fredag kl. 08:00-17:00.

4. Frakt & Fraktmetoder

En fraktkostnad om __ kr tillkommer på samtliga beställningar. Vi levererar din vara med Posten Företagspaket

4.2 Leveranser

Beställningar som läggs före klockan 14.00 behandlas samma dag. Lagervaror levereras normalt inom 1-3 dagar. Leveransen sker direkt till den adress du har angett vid beställningstillfället

4.3 Skadade varor och reklamationer

När får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. Skulle varan vara felaktig eller skadad kontakta oss så snart som möjligt via e-post till adressen info@kimo.se så får du vidare instruktioner.

4.4 Reklamation vid konsumentköp

När du handlar som privatperson gäller alltid konsumentköplagen, som ger dig 3 års reklamationsrätt. För att ett fel skall täckas av reklamationsrätten ska det vara ursprungligt, det vill säga att det har funnits i produkten från början. Vid en reklamation som sker senare än 6 månader efter avlämnandet är det du som konsument som ska påvisa och göra det sannolikt att felet har funnits i produkten från början. Om du däremot reklamerar ett fel i din vara inom de första 6 månaderna från varans avlämnande ska felet anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller om detta inte är oförenligt med varans eller felets art. Var uppmärksam på att du, för att inte förlora din reklamationsrätt, måste reklamera din vara till oss inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Mer om konsumentköplagen kan du läsa på www.konsumentverket.se.

4.5 Ångerrätt vid konsumentköp Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du, eller någon tredje part å dina vägnar, tar emot varan. Om du har beställt flera varor eller en vara som består av flera delar börjar ångerfristen löpa den dag då du, eller en tredje part å dina vägnar, tar emot den sista varan respektive den sista delen av den beställda varan.
Om du vill utöva ångerrätten ska du meddela oss detta inom ångerfristen. Du kan utöva din ångerrätt genom att lämna eller skicka oss ett klart och tydligt meddelande om att du ångrar ditt köp (till exempel ett brev avsänt per post, fax, e-post eller genom att ringa oss). Skicka gärna meddelandet till vår kundtjänst på info@kimo.se. Våra fullständiga kontaktuppgifter hittar du lite längre ner. Det ska tydligt framgå vem som är avsändare och att det gäller ångerrätt. Konsumentverket har tagit fram ett standardformulär som du kan använda om du önskar utöva din ångerrätt. Du hittar formuläret på www.konsumentverket.se. Observera att om du väljer att använda det formulär konsumentverket tagit fram för att utöva din ångerrätt, ska detta skickas till oss och inte till Konsumentverket.
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar oss ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Om du ångrar ditt köp och utnyttjar din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, exklusive leveranskostnader som du som kund får bära själv. Vi kommer att göra en återbetalning, (eller, om betalning ännu inte har gjorts för de aktuella varorna, se till att fakturan krediteras omgående), snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att vi har fått ditt meddelande om att du ångrat köpet under förutsättning att vi har fått tillbaka varorna eller bevis på att du har skickat tillbaka varorna. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. Du ska skicka varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.
Du är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion

4.6 Reklamation vid företagsköp När du handlar som företagare, eller använder ett företagsnamn på kvittot, tillämpas köplagen. Enligt denna lag har köparen 2 års reklamationsrätt. För att ett fel skall täckas av reklamationsrätten ska det vara ursprungligt, det vill säga att det har funnits i produkten från början. Vid en reklamation är det du som köpare som ska påvisa och göra det sannolikt att felet har funnits i produkten från början.

5. Sekretess, säkerhet & personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att Kimo lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Kimo kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig. Vi förbehåller oss rätten att använda dina e-post för skick marknadsföring och nyhetsbrev

6. Kontakt & Kundtjänst

Kontaktuppgifter till oss finner ni HÄR

7. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

8.1 Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

8.2 Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet

8.3 Klagomål
Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt som ni finner HÄR

8.4 Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol

9. Integritetspolicy

Vi värnar om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer att hantera dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

De uppgifter vi har i våra system idag används för följande ändamål.

  1. Marknadsföring: För utskick av nyhetsbrev, mässinbjudningar samt andra evenemang. Ingen tidsbegränsning på hur länge information sparas.
  2. Kundhistorik: Uppgifter om lagda order med företagsnamn och personuppgifter sparas i syfte enbart som orderhistorik.
  3. Inköpshistorik: Information om våra leverantörer med personuppgifter.

Varför finns du med i vårt register?

Du finns i våra register eftersom du är eller har varit i kontakt med oss, antingen genom att du handlat, levererar varor och tjänster till oss, efterfrågat offert, interagerat på våra hemsidor eller kommit i kontakt med oss via andra kanaler. Genom att vara kvar i våra register (dvs. om du inte avregistrerar dig) tillåter du att vi skickar elektronisk post (nyhetsbrev och kundundersökning) till dig.

Om du beställt varor av oss

Tillsammans med uppgifter om de produkter du beställt så sparar vi även uppgifter om beställare inklusive personnamn, telefonnummer och eventuell e-post adress. Dessa uppgifter sparas i minst 7 år. Vi har ingen tidsgräns för denna information. Om du inte meddelar oss om radering av personuppgifter på dessa order så tillåter du att vi sparar dessa uppgifter.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att sparas i våra system på grund av orderhistorik.
Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. Undantag till detta är om Amerikanska exportlagstiftning kräver detta.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Om vi inte hör något från dig så ser vi detta som ett samtyckte till att vi sparar dina personuppgifter på våra system. Du kan när som helst kontakta oss via mail eller brev, enligt nedan, och begära avidentifiering från vårt register.