KIMO Instrument Sverige AB, en del av Elma Instruments gruppen

KIMO Instrument Sverige AB ägs av Elma Instruments AB som ingår i Indutrade koncernen. Elma Instruments er företag med 50 års erfarenhet inom test – och mätutrustning. Tillsammans med Elma Instruments har Kimo Instrument en stark position som ledande leverantör inom försäljning av instrument och givare för industri och ventilation. Vi erbjuder ett heltäckande lab för service och kalibrering av egna och andras produkter. Vi är totalt 50 anställda i Elma Instruments gruppen och har kontor i båda Farsta Stockholm och Billdal Göteborg.

 

Välkommen till Kimo Instrument Sverige AB, en del av Elma Instruments Gruppen.