Ljudmätare

KIMO erbjuder digitala ljudmätare i olika decibelklasser, också kallade bullermätare för mätning av ekvivalent ljudnivå vid exempelvis arbetsmiljömätningar. Ofta kan två olika lägen väljas vid en mätning, långsam eller snabb mätning. Vid en långsam mätning beräknas kontinuerligt medelvärdet. Vid en snabb mätning reagerar mätaren direkt på minsta förändring.

Vid en ljudmätning kan blåst och vind påverka resultatet, därför ingår ofta ett vindskydd. KIMO har även ett utbud av ljudmätare med loggningsfunktioner och frekvensanalys.

Utbudet av ljudmätare innehåller även mätaren kallad dosimeter. En dosimeter är en ljudmätare speciellt utvecklad för mätning av individuell exponering av buller under en längre tid. Kan användas under exempelvis en arbetsdag för att se skiftningarna samt nivån på bullret. I en produktionsanläggning eller annan industrilokal kan ljudnivåerna variera kraftigt, därför är det viktigt att mäta den totala exponeringen för att säkerställa att inga arbetsmiljögränser överskrids med hörselskador som följd. Detta är ett av de viktiga mätinstrumenten för att försäkra en bra och trygg arbetsmiljö.

Ofta har även instrumentet ett inbyggt larm som varnar när nivån är för hög och det är passande att ha hörselskydd. Vissa mäter via 2 kanaler vilket gör det möjligt att mäta ojämn exponering för höger respektive vänster öra. Likaså är vissa utrustade med funktionen att spela upp ljudet i efterhand för redovisning vid exempelvis arbetsmiljöutredningar.

För att din mätning ska bli så bra som möjligt erbjuder även KIMO ett stort antal tillbehör till ditt instrument. Köp det i samband med ditt nya instrument eller komplettera ditt redan befintliga.

Genom att kalibrera ditt instrument håller du det uppdaterat. Kalibreringscertifikat garanterar högsta noggrannhet och rekommenderas att genomföras en gång per år. Se vårt utbud av kalibrering här!

Vi hjälper dig välja rätt ljudmätare!