Ljudmätare

Ljudmätare och bullermätare för mätning av ekvivalent ljudnivå vid t ex arbetsmiljö-
mätningar. Vi har även ljudmätare med loggningsfunktion för långtidsmätningar samt ljudmätare med frekvensanalys. Även bullerdosimeter för kartläggning av buller i utsatta arbetsmiljöer. Kalibreringscertifikat garanterar högsta noggrannhet. Kontakta oss – Vi hjälper dig välja rätt ljudmätare!