Luftkvalitetsmätare

Vi erbjuder luftkvalitetsmätare så som  koldioxidmätare/CO2-mätare, för snabb mätning av luftkvalitet. Vi erbjuder även koldioxidlogger/CO2-logger för loggning av koldioxid, luftfuktighet och temperatur under en längre period.

En koldioxidmätare är ett effektivt instrument för mätning av luftkvalitet. Mätning sker via IR-givare vilket innebär hög mätprecision, snabb svarstid samt långtidsstabil sensor. Vissa instrument mäter även temperatur och redovisas samtidigt som luftkvalitén på skärmen. Denna mätning lämpar sig bland annat bra att utföra i arbetsmiljöer, bostäder, kontor, skolor med mera Dessa instrument är tåliga och klarar av att landa i en verktygslåda utan skador.

En kolmonoxidmätare mäter effektivt luftkvaliteten. Mätning sker via en elektrokemisk sensor vilket innebär hög mätprecision, snabb svarstid. Det går även att mäta temperatur och resultatet visas samtidigt som luftkvalitén. En kolmonoxidmätare lämpar sig väl för till exempel arbetsmiljömätningar och luftkvalitetsmätningar. Det är ett robust instrument som klarar att ligga i verktygslådan för att alltid finnas till hand. För extra robust mätinstrument rekommenderas elastiskt skyddshölje med magnetfäste.

KIMO erbjuder även läcksökare för att upptäcka läckage av köldmedium i exempelvis kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar. Ett väldigt enkelt och pålitligt instrument med en kort svarstid och varningsljud som ökar i frekvens med gaskoncentrationen.

Sist men inte minst har vi luftkvalitetsmätare. Ett multifunktionsinstrument, med loggerfunktion för luftkvalitetsmätning. Instrumentet mäter luftkvalité samt temperatur men som tillval finns en 3-funktionsgivare för CO2, fukt och temperatur. Även separata CO- och temperaturgivare (Pt100) kan anslutas. En luftkvalitetsmätare är ett perfekt hjälpmedel för mätningar i produktionshallar, skolor, daghem, kontor med mera.

Vi hjälper dig välja rätt luftkvalitétsmätare!

Visar alla 7 resultat

Visar alla 7 resultat