Multifunktion

Med ett multifunktionsinstrument kan flera mätvärden mätas på en och samma gång med enbart ett instrument. Detta för att undersöka och säkerställa ett behagligt och hälsosamt inneklimat snabbt och smidigt.

Till KIMOs multifunktionella ventilationsmätare kan ett stort antal givare anslutas för lufthastighetsmätning, luftflödesmätning, differenstryckmätning, absoluttryckmätning, fuktmätning, varvtalsmätning, CO2-mätning, temperaturmätning med termoelement Typ-K eller Pt100 och dragmätning. Detta möjliggör en mängd olika varianter av mätningar som kan utföras.

Dessa instrument är inte enbart effektiva tidsmässigt utan även kostnadsmässigt. Istället för att behöva skaffa ett flertal olika instrument som mäter olika parametrar kan man nu investera i ett som tillsammans med ett tillval kan mäta vad man önskar.

Med KIMO´s utbud kan du välja hur många parametrar du vill mäta samtidigt. Välj instrumentet som kan mäta alla olika sorters värden eller välj ett enklare instrument som mäter några väl valda värden. Välj efter det behov som du har.

Instrumentet AMI300 lämpar sig både för komfortventilation och processventilation.

Genom att kalibrera ditt instrument håller du det uppdaterat. Kalibreringscertifikat garanterar högsta noggrannhet och rekommenderas att genomföras en gång per år. Se vårt utbud av kalibrering här!

Vi hjälper dig välja rätt multifunktionsinstrument!

Visar alla 4 resultat

Visar alla 4 resultat