Tryck

Vi har ett brett sortiment och ett gediget kunnande om tryckmätare för ventilation, såsom differentryckmätare och absoluttryckmätare. Vi har tryckmätare för industriella processer såväl som för komfortventilation, injustering och OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Allt från enkla differenstryckmätare för snabb momentan avläsning till avancerade tryckmätare med funktion för flödesberäkning med pitotrör/prandtlrör. Du hittar även din nya anemometer eller manometer här.

I samarbete med Amtele Engineering kan vi även erbjuda ett komplett sortiment av tryckgivare.

Kontakta oss – Vi hjälper dig välja rätt tryckmätare!