Tryck

Vi har ett brett sortiment och ett gediget kunnande om tryckmätare för differenstryck och absoluttryck. Vi har tryckmätare för industriella processer såväl som för komfortventilation, injustering och OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Allt från enkla differenstryckmätare för snabb momentan avläsning till avancerade tryckmätare med funktion för flödesberäkning med pitotrör/prandtlrör. I samarbete med Amtele Engineering kan vi även erbjuda ett komplett sortiment av tryckgivare.
Kontakta oss – Vi hjälper dig välja rätt tryckmätare!