Varvtalsmätare

Här hittar ni portabla varvtalsmätare/tachometrar, för optisk och mekanisk mätning från KIMO Instrument.

Ett stroboskop används för mätning av rotation och hastighet (varvtalsmätning och frekvensmätning) exempelvis verkstäder, laboratorier och maskiner. Instrumenten är ofta av hög säkerhetsklass och tåliga för att vara så användarvänliga som möjligt samt klara sin miljö som ofta är rätt krävande.

Även en tachometer kan mäta varvtal och frekvens. Detta går att göra genom optisk varvtalsmätning eller mekanisk varvtalsmätning.

Fäst en bit reflextejp på mätobjektet och rikta givaren mot mätobjektet för att mäta optiskt. Varje gång tejpen passerar givaren räknas som ett varv. För att mekaniskt mäta varvtal behöver man montera den mekaniska hylsan på givaren. Tryck givaren mot mätobjektet. Vid mekanisk mätning beräknar instrumentet även periferihastigheten (m/min) på t ex en vals eller transportband.

Genom att kalibrera ditt instrument håller du det uppdaterat. Kalibreringscertifikat garanterar högsta noggrannhet och rekommenderas att genomföras en gång per år. Se vårt utbud av kalibrering här!

Vi hjälper dig välja rätt varvtalsmätare!